Bunadsskjorten er vel strøket og dressen renset? Vi har trykket 17.mai-menyene og gleder oss å ta i mot dere. Velkommen og hurra!

Se menyen her